Asset Management

Asset Management bestaat uit gestructureerde activiteiten waarmee een organisatie uitvoering geeft aan het optimaal en kostenefficiënt beheren van fysieke bedrijfsmiddelen.

SUBS-Tec Management helpt u bij het implementatie- en transitieproces van Asset Management conform ISO55000. Met een optimaal ingericht Asset Management proces bent u in staat de prestaties,  beschikbaarheid alsmede de risico’s en investeringen van uw fysieke bedrijfsmiddelen gedurende de gehele levenscyclus optimaal te besturen.

Asset Management

Asset Management bestaat uit gestructureerde activiteiten waarmee een organisatie uitvoering geeft aan het optimaal en kostenefficiënt beheren van fysieke bedrijfsmiddelen. SUBS-Tec Management helpt u bij het implementatie- en transitieproces van Asset Management conform ISO55000.

Met een optimaal ingericht Asset Management proces bent u in staat de prestaties en beschikbaarheid, risico’s en investeringen van uw fysieke bedrijfsmiddelen gedurende de gehele levenscyclus optimaal te besturen.

Met actief Asset Management realiseert u op een structurele wijze uw doelen binnen het strategische bedrijfsplan en bespaart u direct een aanzienlijk deel, tot soms wel 15% op uw kosten.

Klik hieronder voor meer informatie

 1. Wat
 2. Waarom
 3. Waar
  • Inrichten en inzichtelijk maken van de juiste organisatiedoelen, geformuleerd in termen van prestaties, beschikbaarheid, risico’s en kosten;
  • Het in overleg met u bepalen van de juiste strategie en keuzes rondom investeringen, vanaf de planvorming tot aan sloop;
  • Het optimaliseren en tevens het beheersbaar en inzichtelijk maken van budgetten over de gehele levenscyclus van uw asset;
  • Inzicht in kosten versus risico’s om hiermee onderbouwde keuzes en beleid te kunnen maken;
  • Het opstellen van betrouwbare lange termijn planningen;
  • Het onderbouwd kunnen prioriteren van projecten;
  • Uitvoeren van storing-,systeem- en procesanalyses;
  • Het doorlopend optimaliseren van maintenance concepten en beleid;
  • Het snel inzichtelijk maken van consequenties van voorstellen;
  • Het onderbouwd samenstellen van de juiste specificaties voor nieuwbouw;
  • Pro-actief anticiperen op toekomstige situaties, voorbereid zijn;
  • Transparantie rondom besturingsdoelen.
  • Onderbouwde verantwoording kunnen afleggen omtrent keuzes intern en extern (bestuur, maatschappij, partners);
  • De informatievoorziening is voortaan logisch, gestructureerd en asset georiënteerd. Alle informatie over de assets is beschikbaar, zodat uw organisatie direct beschikt over de benodigde gegevens en stuurinformatie. Hierbij kunt u denken aan het ontsluiten van gegevens voor analyse en optimalisatie en efficiencyverhoging.
  • Uw organisatie werkt aan risicomanagement. Op basis hiervan kunt u beslissingen onderbouwd afwegen. Hierbij kunt u denken aan scenario studies, onderhoud op basis van risico, project prioritering en beslissingsondersteunende modellen.
  • Uw organisatie werkt aan prestatiemanagement. Hierdoor is de organisatie in staat te meten en te controleren tussen eis en realisatie en kan hiermee scherp sturen op afwijkingen.
  • Uw organisatie is ook financieel plancyclus georiënteerd. Budgetteren vindt plaats op basis van prestatie, risico en kosten waarbij besparingen tot 15% realistisch zijn.
  • Onze aanpak is algemeen toepasbaar op objecten binnen de maritieme, civiele en industriële sector, alsmede binnen infra en utiliteit. Hierbij valt te denken aan scheepsconstructies en verwante systeeminstallaties, kades, watergemalen, bruggen, viaducten, tunnels , gebouwconstructies, gebouwgebonden installaties en provinciale en gemeentelijke objecten.