Project Management

SUBS-Tec Management helpt haar opdrachtgevers met multi-disciplinaire en integrale projectmatige oplossingen. Onze opdrachtgevers kunnen vertrouwen op onze specialistische kennis en totale betrokkenheid in alle fasen van het project of proces. Onze projectmatige aanpak is binnen asset, service en facilitair management zowel ingenieus als transparant tegen een eerlijke prijs.

Project Management

SUBS-Tec Management helpt haar opdrachtgevers met multi-disciplinaire en integrale projectmatige oplossingen. Onze opdrachtgevers kunnen vertrouwen op onze specialistische kennis en totale betrokkenheid in alle fasen van het project of proces. Onze projectmatige aanpak is binnen asset, service en facilitair management zowel ingenieus als transparant tegen een eerlijke prijs. De manier waarop projecten door SUBS-Tec Management worden

georganiseerd,voorbereid, uitgevoerd en afgerond is binnen ons projectmanagement een belangrijke drijver voor succes. Daarin zit onze toegevoegde waarde. Onze aanpak stelt opdrachtgevers in staat doelstellingen op een effectieve en efficiënte manier te realiseren en zo de organisatie duurzaam te versterken.

Klik hieronder voor meer informatie

 1. Wat
 2. Waarom
 3. Waar
  • Project tenders
  • Project initiatie
  • Project stakeholder -omgevingsmanagement
  • Project fasering
  • Projectplanning
  • Project integrale samenwerking
  • Project budgettering
  • Project risicobeheersing
  • Project performance
  • Project afronding
  • Besturen van het projectproces zodanig dat de opbrengst een optimale toegevoegde waarde genereert voor de bedrijfsdoelstelling van onze opdrachtgevers.
  • Duidelijke regie en processtructuur voegt direct waarde toe aan uw project
  • Maakt project resultaten en prestaties direct meetbaar en aantoonbaar.
  • Duidelijke herkenbare IPMA projectmanagement structuur.
  • Coördinatie van mensen, middelen en activiteiten.
  • Inzet van DADA-E methodiek (data, analyse, decision, action,effect)
  • Onze aanpak is algemeen toepasbaar op objecten binnen de maritieme, civiele en industriële sector, alsmede binnen infra en utiliteit. Hierbij valt te denken aan scheepsconstructies en verwante systeeminstallaties, kades, watergemalen, bruggen, viaducten, tunnels , gebouwconstructies, gebouwgebonden installaties en provinciale en gemeentelijke objecten.