Service en Facilitair Management

Service Integratie: Kunt U zich concentreren op uw primaire processen en bedrijfsactiviteiten? Is er sprake van ontkoppeling tussen de verschillende bedrijfsonderdelen en processen?

SUBS-Tec Management is gespecialiseerd om deze ongewenste inefficiëntie door service integratie voor u te structureren tot een effectief en efficiënt gemeenschappelijk proces.

Service en Facilitair Management

Service Integratie: Kunt U zich concentreren op uw primaire processen en bedrijfsactiviteiten? Is er sprake van ontkoppeling tussen de verschillende bedrijfsonderdelen en processen? SUBS-Tec Management is gespecialiseerd om deze ongewenste inefficiëntie door service integratie voor u te structureren tot een effectief en efficiënt gemeenschappelijk proces.

Facilitair Management: De huidige tijd vraagt om flexibele Integrale facilitaire dienstverlening (IFM) welke naadloos moet inspelen op de veranderende vraag en uw bedrijfsproces. SUBS-Tec Management helpt u gestructureerd en efficiënt richting een optimaal afgestemde facilitaire dienstverlening. Totaal concept en koppeling tussen techniek en facilitaire dienstverlening wordt door SUBS-Tec Management graag voor u bij tenders of praktijksituaties geoptimaliseerd.

Klik hieronder voor meer informatie

 1. Wat
 2. Waarom
 3. Waar
  • Standaardiseren van gemeenschappelijke bedrijfsprocessen die productie, omzet en kwaliteit van de betrokken bedrijven en/of afdelingen direct beïnvloeden en kunnen vergroten;
  • Integreren en optimaliseren van serviceprocessen van bedrijven en/of afdelingen binnen een keten van levering;
  • Het prioriteren van organisatiedoelen en deze koppelen aan werkprocessen van een afdeling of bedrijf;
  • Benoemen, optimaliseren en structureren van het aantal schakels van werkprocessen;
  • Invoeren van incidentmanagement en sturen op “eerste keer goed” principe;
  • Het integreren en vastleggen van een continue PDCA en optimalisatie proces;
  • Transitie van operational excellence naar service excellence;
  • Uitvoeren van quickscan(s) om inzicht krijgen en het aantonen van verbeterpunten;
  • Opstellen van kosten/baten modellen voor transparantie binnen uw bedrijfsmodel;
  • Structureren van de informatievoorziening en aantoonbaarheid van de facilitaire prestatie;
  • Het schrijven van EMVI documenten waarbij de koppeling kan worden gemaakt met technische dienstverlening (PPS en IFM contractvormen);
  • Kosten optimalisatie met behoud van kwaliteit;
  • Groter aanpassingsvermogen en snelheid van de reactie op de bedrijfsbehoeften.
  • Aansporen concurrentie tussen de leveranciers om kosten te verlagen en de kwaliteit te verhogen.
  • Door service integratie creëren van verminderde “time to market”, met meer tijd voor uw organisatie voor ontwikkeling en innovatie.
  • Foutmarges en wachttijden worden zo tot een minimum gereduceerd terwijl de proces inzichtelijkheid en het snel, flexibel en efficiënt kunnen inspelen op lopende en komende bedrijfsactiviteiten wordt vergroot.
  • Onze aanpak is algemeen toepasbaar op objecten binnen de maritieme, civiele en industriële sector, alsmede binnen infra en utiliteit. Hierbij valt te denken aan scheepsconstructies en verwante systeeminstallaties, kades, watergemalen, bruggen, viaducten, tunnels , gebouwconstructies, gebouwgebonden installaties en provinciale en gemeentelijke objecten.