Over SUBS-Tec

SUBS-Tec Management is een onafhankelijk adviesbureau dat haar klanten projectmatig of middels detachering van medewerkers ondersteunt bij de inrichting of optimalisatie van (maritiem) asset management en service en facilitair management in de breedste zin van het woord.

Over SUBS-Tec

SUBS-Tec Management is een onafhankelijk adviesbureau dat haar klanten projectmatig of middels detachering van medewerkers ondersteunt bij de inrichting en optimalisatie van (maritiem) asset management en service en facilitair management in de breedste zin van het woord.

Belangrijke ingrediënten binnen onze dienstverlening zijn het behalen van doelstellingen, signaleren, optimaliseren, ondersteunen, adviseren, implementeren en met flexibel vakmanschap u als opdrachtgever te ontzorgen.

Wij kenmerken ons door een transparante, pragmatische en resultaatgerichte manier van werken. Dit voeren wij uit in nauwe samenwerking met u als opdrachtgever en met overige belanghebbenden.

Wij verplaatsen ons altijd in uw bedrijfsbelang en cultuur waarbij wij uw normen en waarden respecteren. Tevens zorgen wij ervoor dat dit in de gehele keten gehandhaafd blijft gedurende de uitvoering van onze werkzaamheden.